Spotkanie z delegacją norweską w Proszowicach

Polski

7 czerwca odbyła się w budynku niedawno wybudowanej przez Powiat Proszowicki nowej siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Proszowicach, konferencja poświęcona zdrowiu dzieci, zarówno tych w Polsce jak i w Norwegii.

Starosta Powiatu Proszowickiego Grzegorz Pióro witając gości przypomniał, że w ramach realizowanego przez Powiat Proszowicki projektu z funduszy norweskich, a dotyczącego walki z nowotworami płuc oraz promowania zdrowego stylu życia, gościliśmy w czerwcu ubiegłego roku delegację norweską lecz tylko przez dwie godziny. Jak stwierdził starosta było to dla nas stanowczo za krótko. Powiat Proszowicki skorzystał więc z możliwości wdrożenia projektu polegającego na szerszej wymianie doświadczeń z przedstawicielami instytucji zdrowia Norwegii. Prelekcje na temat szeroko rozumianego zdrowia dzieci zaprezentowali zarówno goście norwescy, jak i polscy. 

Kari Hege Mortensen  - szefowa Wydziału Zdrowia Publicznego w  Nordland, oprócz prezentacji na temat samego województwa Nordland, składającego się z 44 powiatów i leżącego blisko koła podbiegunowego północnego,  przybliżyła zaproszonym polskim gościom główne cele i zadania jej wydziału. Są nimi przede wszystkim: stworzenie warunków dobrego rozwoju psychicznego dzieci, walka z paleniem papierosów, nacisk na aktywność fizyczną dzieci (60 minut dziennie podczas pobytu w szkole), współpraca z rodzicami i innymi sektorami czy organizowanie zajęć, podczas których dzieci przygotowują zdrowe posiłki.

Hanne Mari Myrvik – specjalista ds. prowadzenia statystyki zdrowia w Nordland, przedstawiła sposób w jaki władze województwa definiują problem zdrowotny w danym powiecie – kluczem są rzetelnie prowadzone statystyki. Pokazują one, na co należy położyć nacisk, jakich użyć narzędzi, aby skutecznie walczyć z problemem. Następnie wdrażane są odpowiednie projekty, mające na celu zmniejszenie występowania zagrożenia. Jak się okazuje w jednym województwie mogą występować całkowicie odmienne problemy w każdym z jego powiatów. 

Marlene Blomstreng Karlsen – koordynator zdrowia publicznego w województwie Nordland powiat Meloy – zaprezentowała różnorodne sposoby na zachęcenie mieszkańców do uprawiania sportu. Jednym z nich jest opracowywanie szlaków turystycznych w najbliższych okolicach i zapoznawanie z nimi mieszkańców, poprzez rozsyłanie im pocztą gotowych broszur oraz zamieszczanie obszernych informacji na ten temat w internecie.  Innym, propagowanym w szkołach, jest wybieranie spośród dzieci tzw. Lidera Szczęścia, który ma za zadanie zapewnić dzieciom podczas dłuższej przerwy między lekcjami, możliwość spędzenia czasu na wspólnych zajęciach sportowych.

Ze strony polskiej na temat danych dotyczących zdrowia fizycznego u dzieci oraz promowania sportu wśród uczniów, poprzez min. rożnego rodzaju rozgrywki międzyszkolne,  opowiedział Powiatowy Koordynator ds. Sportu i jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego – Wojciech Marzec, natomiast problemy stomatologiczne u dzieci i młodzieży w Polsce przedstawił chirurg stomatolog Grzegorz Wawrzeń.     

Na zakończenie dzisiejszego dnia, uczestnicy konferencji żywo wymieniali poglądy na temat zdrowia u dzieci i proponowali pewne rozwiązania, mające na celu stworzenie dzieciom jak najlepszego życia.